Phân Bón Chuyên Dùng

Phân bón Chuyên lúa 1

Là loại phân bón chuyên dùng bón lót cho cây lúa trước khi cấy hoặc geo sạ. Cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Thành phần:           + Đạm (Nts): 8%,           + […]

CHI TIẾT

Phân bón Chuyên lúa 2

Phân bón Thiên Nông GreenNutri Chuyên lúa 2 Là loại phân bón chuyên dùng bón thúc cho cây lúa giai đoạn đẻ nhánh và đón đòng. Cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. […]

CHI TIẾT

Phân bón Thiên Nông NPK 8.7.3+TE

Là loại phân bón đa tác dụng, cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. 1. Thành phần:             + Đạm tổng số (Nts): 8%,             + Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%,             […]

CHI TIẾT

Phân Bón Thiên Nông GREENNUTRI NPK 16-6-12

Là loại phân NPK đa yếu tố, được sản xuất trên dây truyền hiện đại, dùng bón lót, bón thúc cho nhiều loại cây trồng, trên nhiều loại đất, đặc biệt là các cây có rau màu. Tác dụng cho cây trồng phát triển tốt, năng suất vượt trội

CHI TIẾT

Phân Bón Thiên Nông GREENNUTRI NPK 6-8-4+1S

Phân bón Thiên Nông GREENNUTRI NPK 6-8-4+1S là loại phân bón đa yếu tố, sản xuất trên công nghệ tạo hạt bằng hơi nước, chất lượng ổn định,…

CHI TIẾT

Phân Bón Thiên Nông GREENNUTRI NPK 6-9-3

Phân bón Thiên Nông GREENNUTRI NPK 6-9-3 là phân bón chuyên dùng bón lót, thích hợp cho mọi loại cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển nhanh.

CHI TIẾT