Khoa Học Kỹ Thuật

Đa dạng hoá cây trồng trong vụ đông

Sản xuất vụ đông năm 2023 được đánh giá có nhiều thuận lợi do thu hoạch lúa mùa ở các địa phương sớm hơn; giá vật tư đầu vào dự báo giảm; dự báo nhu cầu nhập khẩu tại thị […]

CHI TIẾT

Cày ải đất – Lợi ích trong sản xuất lúa

Từ xa xưa cha ông ta đã đúc kết những kinh nghiệm sản xuất qua những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, những đúc kết đó vẫn còn nguyên giá trị đến […]

CHI TIẾT

Xuất khẩu gạo trở lại: Tín hiệu vui cho người dân và doanh nghiệp

Doanh nghiệp và người dân trồng lúa ở ĐBSCL phấn khởi khi Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu gạo trở lại từ ngày 1/5. Hiện tại, trà lúa Hè Thu sớm còn khoảng 1 tháng nữa mới bước vào […]

CHI TIẾT

Nông nghiệp với vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế Việt Nam

Khẳng định vai trò của ngành nông nghiệp với vai trò trụ đỡ trong dịch COVID-19, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương […]

CHI TIẾT

Khắc phục bệnh vàng lá do ngộ độc hữu cơ trong vụ lúa mùa 2020

Bệnh vàng lá do ngộ độc hữu cơ (bệnh nghẹt rễ) thường gây hại mạnh trong vụ chiêm xuân, song những năm gần đây bệnh lại có xu hướng tăng mạnh vào vụ mùa. Để khắc phục bệnh vàng lá […]

CHI TIẾT

Ngành nông nghiệp Việt Nam đạt kết quả xuất khẩu ngoạn mục trong năm 2020 đầy biến động

Ngày 24/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT;) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 và triển khai kế hoạch 2021. Bộ NN&PTNT; vinh dự […]

CHI TIẾT