Phân bón Thiên Nông NPK 8.7.3+TE

Là loại phân bón đa tác dụng, cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và phát triển.


1. Thành phần:

            + Đạm tổng số (Nts): 8%,

            + Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%,

            + Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%

            + Silic hữu hiệu (SiO2hh): 1%

            + TE: Bo (B): 60ppm, Kẽm (Zn): 50ppm

2. Tác dụng:

            + Cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng

            + Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tối

            + Tăng năng suất và chất lượng nông sản

            + Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây trồng.

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY LÚA

Bón lót: Bón trước khi cấy hoặc gieo sạ, giúp lúa nhanh bén rễ hồi xanh

Lượng bón: 18-22 kg/sào 360m2, 20-30kg/sào 500m2, 400-600kg/ha

Bón thúc đẻ nhánh: Sau khi lúa bén rễ hồi xanh, 15-20 ngày sau sạ. Giúp lúa đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung, tăng số nhánh hữu hiệu

Lượng bón: 10-12 kg/sào 360m2, 15-20kg/sào 500m2

Bón phân kết hợp làm cỏ, sục bùn chống nghẹt rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng cho cây lúa

3.2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY NGÔ

Bón lót: Giúp cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây ngô ngay sau khi nảy mầm hoặc bén rễ. Lấp một lớp đất mỏng trước khi tra hạt hoặc đặt bầu

Lượng bón: 20-25 kg/sào 360m2, 20-30kg/sào 500m2, 400-600kg/ha

Bón thúc: Khi cây có 3-5 lá, giúp cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt, bộ rễ khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Lượng bón: 15-20 kg/sào 360m2, 20-25 kg/sào 500m2, 400-500kg/ha

Sử dụng: Bón cách gốc 5-7cm, kết hợp xới xáo cỏ, vun gốc nhẹ, lấp đất kín phân.

3.3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY MÍA

Bón trước khi trồng đối với mía trồng mới hoặc sau cày phá váng, móc rễ  đối với mía lưu gốc. Cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng giúp cây mía đâm chồi và phát triển chồi khỏe, mía đẻ nhánh tập trung, hạn chế sâu bệnh.

Lượng bón: 45-60 kg/sào 360m2, 60-80 kg/sào 500m2, 1.200-1.600 kg/ha

Sử dụng: Lấp một lớp đất mỏng trước khi đặt hom tránh cho hom mía tiếp xúc trực tiếp với phân. Lấp đất kín phân sau khi bón phân đối với mía lưu gốc. Kết hợp bón phân chuồng, hữu cơ hoai mục (10-15tấn/ha) và vôi bột (500-800 kg/ha).

3.4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY DỨA

Bón ngay sau khi làm đất hoàn thiện và trước khi trồng dứa. Giúp chồi dứa nhanh ra rễ, phát triển nhanh, chống chịu tốt với sâu bệnh.

Lượng bón: 45-60 kg/sào 360m2, 60-80 kg/sào 500m2, 1.200-1.600 kg/ha

Sử dụng: Lấp đất mỏng kín phân trước khi trồng, tránh cho chồi dưa tiếp xúc trực tiếp với phân. Kết hợp với bón phân chuồng, hữu cơ hoai mục (10-15 tấn/ha).

3.5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY LẤY CỦ

Bón ngay sau khi làm đất hoàn thiện và trước khi trồng cây.

Lượng bón: 45-60 kg/sào 360m2, 60-80 kg/sào 500m2, 1.200-1.600 kg/ha

3.6. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG KHÁC

Sản phẩm NPK 8.7.3 + TE có thể sử dụng cho các loại cây trồng khác. Bón lót và bón thúc theo nhu cầu của cây.

Lượng bón: 20-25 kg/sào 360m2, 25-35 kg/sào 500m2, 500-700 kg/ha