Phân bón Chuyên lúa 1

Là loại phân bón chuyên dùng bón lót cho cây lúa trước khi cấy hoặc geo sạ. Cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.

  1. Thành phần:

          + Đạm (Nts): 8%,

          + Lân (P2O5hh): 7%,

          + Kali (K2Ohh): 3%

          + Silic (SiO2hh): 1%

          +Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây lúa: Canxi (CaO), Magie (MgO), Lưu huỳnh (S), Đồng (Cu), Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo (B), Molipđen (Mo),…

  1. Tác dụng: Cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng cho lúa thời kỳ cây con, giúp lúa nhanh bén rễ hồi xanh.
  2. Lượng bón:

– Dùng bón lót cho lúa trước khi cấy hoặc gieo sạ

– Lượng bón: + 18-25 kg/sào 360m2

                   + 25-35 kg/sào 500m2 (500-700 kg/ha)