Phân Bón Thiên Nông GREENNUTRI NPK 6-8-4+1S

Là loại phân bón đa yếu tố phù hợp cho tất cả các loại cây trồng. Dùng bón lót trước khi gieo trồng. Cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng phát triển.


1.Thành phần:

+ Đạm tổng số (Nts): 6%,

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%,

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%

+ Lưu huỳnh (S): 1%

2. Tác dụng:

+ Cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng

+ Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tối

+ Tăng năng suất và chất lượng nông sản

+ Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây trồng.

3. Hướng dẫn sử dụng

– Cây lương thực (lúa, ngô, khoai, sắn): 25-30 kg/sào Trung Bộ (500 m2), bón lót trước khi gieo hạt hoặc trồng cây.

– Cây ăn trái, cây công nghiệp: 500-1.000 kg/ha, bón lót trước khi trồng.