Phân bón Chuyên lúa 2

Phân bón Thiên Nông GreenNutri Chuyên lúa 2

Là loại phân bón chuyên dùng bón thúc cho cây lúa giai đoạn đẻ nhánh và đón đòng. Cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.

  1. Thành phần:

            + Đạm (Nts): 12%,

            + Lân (P2O5hh): 3%,

            + Kali (K2Ohh): 10%

            + Silic (SiO2hh): 1%

            + Độ ẩm: 5%

  1. Tác dụng:

– Giúp lúa đẻ nhiều nhánh hữu hiệu, đẻ tập trung; đòng to, trỗ thoát, chắc hạt.

  1. Lượng bón:

– Thúc đẻ nhánh: Sau khi lúa bén rễ hồi xanh, 15-20 ngày sau sạ

            Lượng bón: 10-15 kg/sào 360m2; 15-20 kg/sào 500m2 (300-400kg/ha)

            (Kết hợp làm cỏ, sục bùn chống nghẹt rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng)

– Thúc đón đòng: Khi lúa đứng cái, giúp cây lúa có đòng to, trỗ thoát, hạt mẩy.

            Lượng bón: 8-10 kg/sào 360m2; 10-15 kg/sào 500m2 (200-300kg/ha)

Lưu ý: Sử dụng kết hợp với sản phẩm Chuyên Lúa 1 Thiên Nông, bà con không phải bón thêm bất cứ loại phân bón nào khác.