8.2.

Phân bón Thiên Nông NPK 8.7.3+TE

Là loại phân bón đa tác dụng, cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. 1. Thành phần:             + Đạm tổng số (Nts): 8%,             + Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%,             […]

CHI TIẾT