Phân bón NPK 12.3.10+TE

Phân bón Thiên Nông Greennutri NPK 12.3.10 + TE

Là loại phân bón cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây trồng giai đoạn bón thúc sinh trưởng, thúc vươn cành, ra hoa, đậu quả,….. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

  1. Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 12%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%

Bo (B): 100 ppm

Kẽm (Zn): 50 pmm

Độ ẩm: 5%

  1. Tác dụng

– Cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng, phát triển

– Duy trì và cải tạo độ phì nhiêu cho đất

– Tăng khả năng chống chịu rét, chịu hạn, chống chịu sâu bệnh cho cây trồng

– Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

  1. Hướng dẫn sử dụng

Cây lúa:

– Bón thúc đẻ nhánh: 12-18 kg/sào 360m2, 18-25 kg/sào 500 m2, 360-500kg/ha

– Bón thúc đón đòng:  6-8 kg/sào 360m2, 8-10 kg/sào 500 m2, 160-200 kg/ha

Cây ngô: Bón thúc 2 lần/vụ

+ Khi cây ngô có 3-5 lá: 18-22 kg/sào 360m2, 20-25 kg/sào 500 m2, 400-500 kg/ha.

+ Khi cây ngô có 7-9 lá: 7-15 kg/sào 360m2, 10-20 kg/sào 500 m2, 200-400 kg/ha.

Mía, dứa: – Cây mía: 300-800 kg/ha, bón thúc đẻ nhánh, vươn lóng

– Cây dứa: 600-700 kg/ha/vụ; chia làm 3 lần bón, bón từ sau trồng 30-35 ngày, mỗi lần cách nhau 2 tháng.

Cây ăn củ, quả: 20-35 kg/sào 360m2, 30-50 kg/sào 500 m2/lần; 600-1000 kg/ha/lần; bón 2 lần/vụ, sau trồng 15-20 ngày và sau trồng 30-40 ngày.

Cây trồng khác: Cây rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày: 15-18 kg/sào Bắc Bộ (360m2)/lần, 20-25 kg/sào Trung Bộ (500 m2)/lần; 400-500 kg/ha/lần. Bón 2 -3 lần/vụ từ sau trồng 20-25 ngày, mỗi ngày cách nhau 30-40 ngày.