Phân bón Thiên Nông NPK 15.15.15+TE

Là phân bón NPK cao cấp chuyên dùng cho các cây rau màu, cây ăn trái (bởi, cam, quýt), cây công nghiệp (hồ, tiêu, cà phê,..) và các cây trồng khác.


1.Thành phần

+ Đạm tổng số (Nts): 15%,

+ Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%,

+ Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%

+ TE: Kẽm (Zn): 50ppm, Sắt (Fe): 50ppm , Bo (B): 50ppm

2. Tác dụng: Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng cho cây trồng

                        Làm tăng năng suất và chất lượng rau, củ, quả,…

                        Phù hợp với tất cả các loại cây trồng.

3. Hướng dẫn sử dụng:

3.1. Cây bắp cải, cây su hào, cây súp lơ

– Lượng bón: 7-10 kg/sào 360m2, 10-13 kg/sào 500m2, 200-250 kg/ha/lần bón, bón làm 04 thời kỳ

– Sử dụng: Bón cho các thời kỳ

+ Bón lót trước khi trồng: Cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng, giúp cây rau nhanh bén rễ hồi xanh.

+ Bón thúc vào các thời kỳ: 20-25 ngày sau trồng, 40-45 ngày sau trồng, 60-65 ngày sau trồng

Lưu ý: Lấp đất kín phân và tưới đủ ẩm mỗi lần bón. Có thể hòa phân với nước để tưới.

3.2. Cây rau ăn lá, củ (Cải thảo, xà lách, cà rốt, cà chua, ớt, khoai tây,…)

– Lượng bón: 8-12 kg/sào 360m2, 12-15 kg/sào 500m2, 250-300 kg/lần bón

– Sử dụng: Bón cho các thời kỳ

+ Bón lót trước khi trồng: Cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng, giúp cây rau nhanh bén rễ hồi xanh.

+ Bón thúc vào các thời kỳ: 20-25 ngày sau trồng, 40-45 ngày sau trồng

Lưu ý: Lấp đất kín phân và tưới đủ ẩm mỗi lần bón. Có thể hòa phân với nước để tưới.

3.3. Cây lương thực (lúa, ngô,…):

Lượng bón: 20- 30 kg/sào 360m2,30- 40 kg/sào 500m2 , 600-800 kg/ha

Sử dụng: Chia đều cho 3 thời kỳ bón lót, bón thúc 1, bón thúc 2.

3.4. Cây công nghiệp (cà phê, cao su, hồ tiêu):

Lượng bón: 300-350 kg/lần bón. Bón 03 thời kỳ: Sau thu hoạch, đầu mùa mưa, giữa mùa mưa.

3.5. Cây ăn trái, cây có múi (vải, nhãn, cam, quýt, thanh long,…)

Lượng bón: 300- 350 kg/ha. Bón 03 thời kỳ: Sau thu hoạch, trước khi ra hoa và sau đậu trái.

3.6. Các loại cây trồng khác: Sản phẩm có thể sử dụng bón cho các loại cây trồng khác Lượng bón từ 150-250 kg/ha/lần bón. Tùy vào các thời kỳ sinh trưởng của từng loại cây trồng.