Phân bón Thiên Nông GreenNutri NKS 12.18.16+TE

Phân bón Thiên Nông GREENNUTRI NKS 12.18.16+TE

Là loại phân bón chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng. Cung cấp hàm lượng Đạm và Kali cao giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển mạnh, tăng sinh khối và chất lượng nông sản.


1.Thành phần

Đạm tổng số (Nts): 12%;

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 18%;

Lưu huỳnh (S): 16%;

Bo (B): 100 ppm;

Sắt (Fe): 50 ppm;

Độ ẩm: 5%.

2.Tác dụng

– Cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng giai đoạn sinh trưởng và phát triển sinh khối.

– Giúp cây trồng tăng năng suất, nâng cao chất nông sản

– Tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất thuận.

3. Hướng dẫn sử dụng

– Cây lúa:

+ Bón thúc đẻ nhánh: 10-13 kg/sào Trung Bộ (500 m2); 5-8 kg/sào Bắc Bộ (360 m2).

+ Bón thúc đón đòng: 5-8 kg/sào Trung Bộ (500 m2); 4-6 kg/sào Bắc Bộ (360 m2).

– Cây hoa màu: 10-15 kg/sào Trung Bộ (500 m2); 8-12 kg/sào Bắc Bộ (360 m2), bón 2-3 lần/vụ, mỗi lần bón cách nhau 20-25 ngày.

– Cây công  nghiệp (tiêu, điều, cao su, ca cao, cà phê): 400-800 kg/ha/lần, bón 2-3 lần/vụ vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.