Phân Bón Thiên Nông GREENNUTRI NK 14-8+12S

Là loại phân bón NPK cao cấp, chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng: cây rau màu, cây lương thực, cây ăn quả,….


1. Thành phần:

+ Đạm (Nts): 14%,

+ Kali (K2Ohh): 8%

+ Lưu huỳnh (S): 12%

+ TE:

– Bo (B): 100ppm

– Kẽm (Zn): 50ppm

+ Độ ẩm: 5%

2. Tác dụng:

– Cung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng

– Làm tăng năng suất chất lượng sản phẩm

– Duy trì cải tạo độ phì nhiêu của đất

– Tăng khả năng chống chịu trong điều kiện thời tiết bất thuận

– Tiết kiệm chi phí

3. Hướng dẫn sử dụng:

– Cây lúa: 10-15 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)/lần, 15-20 kg/sào Trung Bộ (500 m2)/lần, bón thúc 2 lần/vụ, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.

– Cây ngô: 12-18 kg/sào Bắc Bộ (360 m2)/lần, 15-25 kg/sào Trung Bộ (500 m2)/lần, bón 2 lần/vụ, khi ngô được 3-5 lá và 7-9 lá.

– Rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày: 300-400 kg/ha/vụ, chia ra 2-3 lần bón, bón sau trồng 20-25 ngày, mỗi lần bón cách nhau 20-30 ngày.