Phân dúi – Phân bón viên nén Thiên Nông

  08/11/2016    Lượt xem : 10456

Phân dúi là sản phẩm được sản xuất dựa trên nguyên lý bọc màng, giúp phân giải dinh dưỡng theo thời kỳ và nhu cầu của cây trồng, tiết kiệm phân bón, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 2
  • 165
  • 7,320,095