Phân bón Thiên Nông - NPK 16-16-8+TE

  08/11/2016    Lượt xem : 44454

NPK 16-16-8 + TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sử dụng cho mọi cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất khác nhau.

Đòng trổ đóng vai trò quyết định năng suất

  28/03/2018    Lượt xem : 8034

Theo các nhà chuyên môn: Giai đoạn từ đòng đến trổ là thời kỳ rất quan trọng đối với lúa và bất cứ một tác động nào vào lúc này cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây.

Phân bón Thiên Nông - NPK 16-8-16+13S+TE

  08/11/2016    Lượt xem : 61338

NPK 16-8-16+13S+TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Thích hợp cho các loại cây trồng, trên nhiều vùng đất, bón theo từng thời kỳ của cây trồng.

Tập trung vào quản lý đất đai để phát triển nông nghiệp

  30/06/2017    Lượt xem : 6731

Tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: Tập trung hoàn thiện pháp luật về đất đai, tạo thuận lợi hỗ trợ tích tụ tập trung ruộng đất để phát triển nôn

Thủ tướng gỡ nút thắt cho nông nghiệp

  24/12/2016    Lượt xem : 5477

Thực hiện lời dạy của Bác: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn

Phân bón Thiên Nông - NPK 15.15.15 + TE

  16/11/2016    Lượt xem : 68696

Là loại phân NPK đa yếu tố, được sản xuất trên dây truyền hiện đại, dùng bón lót, bón thúc cho nhiều loại cây trồng, trên nhiều loại đất, đặc biệt là các cây có rau màu

Phân bón Thiên Nông - Thiên Nông 2

  18/11/2016    Lượt xem : 7944

Thiên Nông 2 là phân bón trung lượng, phù hợp cho mọi cây trồng, trên mọi vùng đất. Có thể bón lót và bón thúc cho cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Phân bón Thiên Nông - Thiên Nông 1

  18/11/2016    Lượt xem : 7577

Thiên Nông 1 là phân bón trung lượng, bón rễ, sử dụng cho nhiều loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao.

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 3
  • 309
  • 7,320,239