CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

  08/11/2016    Lượt xem : 1254

Trong xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững hiện nay, vấn đề đặt ra là sử dụng cân đối giữa phân hữu cơ và phân vô cơ. Theo ý kiến của nhà nông hoá học Võ Minh Kha, Bùi Đình Dinh thì cần phải có 1 gam phân bón đa dạng, có như vậy sẽ tiện lợi cho các nh

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 2
  • 283
  • 6,487,314