Phân bón Thiên Nông - NPK 16-16-8+TE

  08/11/2016    Lượt xem : 44454

NPK 16-16-8 + TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sử dụng cho mọi cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất khác nhau.

Phân bón Thiên Nông - NPK 12.5.10+TE

  30/11/2016    Lượt xem : 4333

NPK 12.5.10+TE là sản phẩm chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất. Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hơi nước hiện đại.

Luật Trồng trọt, Chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 01/01/2020

  11/12/2018    Lượt xem : 1551

Chín luật được công bố gồm: Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Bảo v

Phân bón Thiên Nông - NPK 16-8-16+13S+TE

  08/11/2016    Lượt xem : 61338

NPK 16-8-16+13S+TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Thích hợp cho các loại cây trồng, trên nhiều vùng đất, bón theo từng thời kỳ của cây trồng.

Phân bón Thiên Nông - NPK 12.2.10

  08/11/2016    Lượt xem : 5150

NPK 12.2.10 là sản phẩm chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng, phù hợp trên mọi vùng đất, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.

Thủ tướng gỡ nút thắt cho nông nghiệp

  24/12/2016    Lượt xem : 5477

Thực hiện lời dạy của Bác: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”, văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng chỉ rõ: “Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn

Phân bón Thiên Nông - Thiên Nông 2

  18/11/2016    Lượt xem : 7944

Thiên Nông 2 là phân bón trung lượng, phù hợp cho mọi cây trồng, trên mọi vùng đất. Có thể bón lót và bón thúc cho cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Phân bón Thiên Nông - Thiên Nông 1

  18/11/2016    Lượt xem : 7576

Thiên Nông 1 là phân bón trung lượng, bón rễ, sử dụng cho nhiều loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao.

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 3
  • 161
  • 7,320,091