Phân bón Thiên Nông - NPK 16-8-16+13S+TE

  08/11/2016    Lượt xem : 59969

NPK 16-8-16+13S+TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Thích hợp cho các loại cây trồng, trên nhiều vùng đất, bón theo từng thời kỳ của cây trồng.

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 4
  • 257
  • 6,674,230