Hiển thị
  16/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 13.13.13 + TE

Là loại phân NPK đa yếu tố, được sản xuất trên dây truyền hiện đại dùng bón thúc cho nhiều loại cây trồng, trên nhiều loại đất, đặc biệt là các cây có múi, cây ăn quả (cam, quýt, bưởi, vải, nhãn, thanh long,….)

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 12.2.10

NPK 12.2.10 là sản phẩm chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng, phù hợp trên mọi vùng đất, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại.

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 5.10.3

NPK 5.10.3 là sản phẩm chuyên dùng cho bón lót, thích hợp cho mọi loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất. Cung cấp cân đối và đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng giai đoạn đầu sinh trưởng và phát triển

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 10.6.4

NPK 10.6.4 là sản phẩm đa tác dụng, dùng bón lót và bón thúc cho cây trồng giai đoạn đầu sinh trưởng, cung cấp cân đối dinh dưỡng, giúp cây trồng phát triển tốt, năng suất cao.

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 16-8-16+13S+TE

NPK 16-8-16+13S+TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Thích hợp cho các loại cây trồng, trên nhiều vùng đất, bón theo từng thời kỳ của cây trồng.

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 16-16-8+TE

NPK 16-16-8 + TE là sản phẩm phân bón cao cấp, được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Sử dụng cho mọi cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất khác nhau.

  08/11/2016

Phân dúi – Phân bón viên nén Thiên Nông

Phân dúi là sản phẩm được sản xuất dựa trên nguyên lý bọc màng, giúp phân giải dinh dưỡng theo thời kỳ và nhu cầu của cây trồng, tiết kiệm phân bón, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế.

  08/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 10.5.10

NPK 10.5.10 là sản phẩm chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất. Cung cấp cân đối dinh dưỡng giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao.

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 4
  • 325
  • 7,518,700