Hiển thị
  18/11/2016

Phân bón Thiên Nông - Thiên Nông 2

Thiên Nông 2 là phân bón trung lượng, phù hợp cho mọi cây trồng, trên mọi vùng đất. Có thể bón lót và bón thúc cho cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

  17/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Tre luồng 1

NPK Tre luồng 1, NPK Tre luồng 2, là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây tre, luồng, giúp cây luồng sinh trưởng, phát triển tốt, thân to, lóng cao, thành vách dày, nâng cao năng suất và chất lượng luồng thương phẩm.

  17/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Tre luồng 2

NPK Tre luồng 1, NPK Tre luồng 2, là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây tre, luồng, giúp cây luồng sinh trưởng, phát triển tốt, thân to, lóng cao, thành vách dày, nâng cao năng suất và chất lượng luồng thương phẩm.

  17/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 12.3.10 + TE

NPK 12.3.10 + TE là sản phẩm chuyên dùng để bón thúc cho các loại cây trồng, phù hợp trên mọi vùng đất, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hơi nước hiện đại

  16/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 8.7.3 + TE

NPK 8.7.3 + TE là sản phẩm đa tác dụng, có thể bót lót, bón thúc cho các loại cây trồng trên các vùng đất khác nhau.

  16/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên mía 1

NPK Chuyên mía 1, NPK Chuyên mía 2 là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây mía, cung cấp cân đối và đầy đủ dinh dưỡng cho cây mía, giúp mía đạt năng suất cao, chữ đường cao, nâng cao hiệu quả kinh tế

  16/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên mía 2

NPK Chuyên mía 1, NPK Chuyên mía 2 là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây mía, cung cấp cân đối và đầy đủ dinh dưỡng cho cây mía, giúp mía đạt năng suất cao, chữ đường cao, nâng cao hiệu quả kinh tế

  16/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên lúa 1

NPK Chuyên lúa 1, NPK Chuyên lúa 2 là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây lúa, phù hợp trên nhiều vùng đất, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại.

  16/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên lúa 2

NPK Chuyên lúa 1, NPK Chuyên lúa 2 là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây lúa, phù hợp trên nhiều vùng đất, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại

  16/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 15.15.15 + TE

Là loại phân NPK đa yếu tố, được sản xuất trên dây truyền hiện đại, dùng bón lót, bón thúc cho nhiều loại cây trồng, trên nhiều loại đất, đặc biệt là các cây có rau màu

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 3
  • 263
  • 7,518,638