Hiển thị
  05/08/2017

Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên ngô 1

NPK Chuyên ngô 1, NPK Chuyên ngô 2 là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây ngô, phù hợp trên nhiều vùng đất. Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hơi nước hiện đại.

  05/08/2017

Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên ngô 2

NPK Chuyên ngô 1, NPK chuyên ngô 2 là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây ngô, phù hợp trên nhiều vùng đất. Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hơi nước hiện đại.

  02/05/2017

Cà phê số 3 - Cà phê giữa và cuối mùa mưa

Cà phê số 3 - Cà phê giữa và cuối mùa mưa cung cấp cân đối và đầy đủ dinh dưỡng cho cây cà phê giữa và cuối mùa mưa, giúp cành nhánh phát triển mạnh, trái lớn đồng đều, giảm hiện tượng rụng trái non, tăng sức đề kháng và khả năng chống chịu sâu bệnh.

  02/05/2017

Cà phê số 2 - Cà phê đầu mùa mưa

Cà phê số 2 - Cà phê đầu mùa mưa cung cấp đầy đủ và cân đối dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa, giúp phát triển cành nhánh mạnh, giảm hiện tượng rụng trái non, tăng sức đề kháng cho cây cà phê.

  02/05/2017

Cà phê số 1 - Cà phê mùa khô

Cà phê số 1 - Cà phê mùa khô cung cấp cân đối, đầy dủ dinh dưỡng cho cây cà phê, giúp phục hồi cây sau khi thu hoạch, thúc đẩy phân hóa mầm hoa, ra hoa tập trung, đậu quả nhiều, chống rụng trái.

  30/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK 12.5.10+TE

NPK 12.5.10+TE là sản phẩm chuyên dùng bón thúc cho các loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất. Sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hơi nước hiện đại.

  18/11/2016

Phân bón Thiên Nông - Thiên Nông 1

Thiên Nông 1 là phân bón trung lượng, bón rễ, sử dụng cho nhiều loại cây trồng, phù hợp trên nhiều vùng đất, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao.

  18/11/2016

Phân bón Thiên Nông - Thiên Nông 2

Thiên Nông 2 là phân bón trung lượng, phù hợp cho mọi cây trồng, trên mọi vùng đất. Có thể bón lót và bón thúc cho cây trồng, giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

  17/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Tre luồng 1

NPK Tre luồng 1, NPK Tre luồng 2, là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây tre, luồng, giúp cây luồng sinh trưởng, phát triển tốt, thân to, lóng cao, thành vách dày, nâng cao năng suất và chất lượng luồng thương phẩm.

  17/11/2016

Phân bón Thiên Nông - NPK Tre luồng 2

NPK Tre luồng 1, NPK Tre luồng 2, là bộ sản phẩm chuyên dùng cho cây tre, luồng, giúp cây luồng sinh trưởng, phát triển tốt, thân to, lóng cao, thành vách dày, nâng cao năng suất và chất lượng luồng thương phẩm.

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 5
  • 131
  • 6,674,104