Hiển thị
  02/11/2022

Phân bón Thiên Nông Chuyên dùng cho Cây Chè

Phân bón Thiên Nông GreenNutri Chuyên dùng cho cây chè 9.6.3 cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây chè sinh trưởng, phát triển. Giúp chè tăng năng suất, xanh nước, đậm hương.

  24/10/2022

Phân bón Thiên Nông Chuyên Chè 6.8.4

Phân bón Thiên Nông Chuyên chè 6.8.4 cung cấp cân đối dinh dưỡng cho cây chè sinh trưởng và phát triển, năng cao năng suất và chất lượng chè thương phẩm.

  24/10/2022

Phân bón Thiên Nông GreenNutri NPK 5-10-3

Phân bón Thiên Nông GreenNutri NPK 5-10-3 chuyên dùng bón lót cho các loại cây trồng. Cung cấp cân đối đạm, lân, kali giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

  24/10/2022

Phân bón Thiên Nông chuyên dùng cho Cây lạc

Phân bón Thiên Nông chuyên dùng cho cây lạc cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây lạc sinh trưởng, phát triển. Giúp lạc có nhiều củ, củ to, chắc hạt, năng suất cao.

  24/10/2022

Phân bón Thiên Nông Mặt trời mới Chuyên lót

Phân bón Thiên Nông Mặt trời mới chuyên lót cung cấp chất hữu cơ giúp cải tạo đất, bộ rễ cây trồng phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng; bổ sung chất dinh dưỡng đạm - lân - kali phù hợp cho cây trồng.

  24/10/2022

Phân bón Thiên Nông Mặt trời mới Chuyên thúc

Phân bón Thiên Nông Mặt trời mới Chuyên thúc chuyên dùng để bón thúc cho cây lúa và các loại cây trồng khác như cây ngô, cây rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cây tre luồng.

  24/10/2022

Phân bón Thiên Nông Chuyên dùng cho cây sắn

Phân bón Thiên Nông chuyên dùng cho cây sắn cung cấp cân đối đầy đủ dinh dưỡng cho cây sắn sinh trưởng, phát triển, củ to, nhiều tinh bột, nâng cao năng suất.

  17/11/2021

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG GREENNUTRI NKS 12-18+16S

Bón thúc thay Đạm và Kali cho các loại cây trồng

  09/11/2021

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG GREENNUTRI NKS 12-8+6S

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG GREENNUTRI NKS 12-8+6S Bón thúc thay Đạm và Kali cho các loại cây trồng

  09/11/2021

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG GREENNUTRI NK 14-8+12S

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG GREENNUTRI NK 14-8+12S Bón thúc thay Đạm và Kali cho các loại cây trồng

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 3
  • 367
  • 7,596,538