Phân bón Thiên Nông - NPK Tre luồng 2

  17/11/2016

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ SẢN PHẨM NPK TRE LUỒNG 1, NPK TRE LUỒNG 2

1. NPK Tre Luồng 1

- Thành phần:

            + Đạm (Nts): 9%,

            + Lân (P2O5hh): 6%,

            + Kali (K2Ohh): 3%

            + Silic (SiO2): 1%

            + Bổ sung Axit humic 1% và các trung vi lượng phù hợp cho cây luồng.

- Tác dụng:

+ Cung cấp dinh dưỡng cân đối, lâu dài cho cây trồng họ tre, luồng phát triển khỏe mạnh.

+ Tăng số cây trên bụi, thân cây to đều, khỏe.

+ Tăng độ dày thành vách, tạo gióng dài, thân cao, vững chắc.

- Sử dụng: Bón lót trước khi trồng (năm đầu tiên) và trước thời kỳ sinh măng (tháng 2-3 hàng năm)

- Lượng dùng:

+ Luồng năm thứ nhất: 0,5-1 kg/bụi

+ Luồng năm thứ hai: 1-1,2 kg/bụi

+ Luồng năm thứ ba: 1,3-1,5kg/bụi

+ Luồng năm thứ tư: 1,5-2 kg/bụi

- Cách bón: Đào rãnh hoặc cuốc hố quanh mép tán bụi luồng, rải đều phân và lấp đất (Độ sâu rãnh hoặc hố cuốc từ 10 - 20cm, tùy thuộc tuổi cây).

2. NPK Tre Luồng 2

- Thành phần:

            + Đạm (Nts): 9%,

            + Lân (P2O5hh): 3%,

            + Kali (K2Ohh): 6%

            + Silic (SiO2hh): 1%

            + Bổ sung Axit humic 1% và các trung vi lượng phù hợp cho cây luồng.

- Tác dụng:

+ Cung cấp dinh dưỡng cân đối, lâu dài cho cây trồng họ tre, luồng phát triển khỏe mạnh.

+ Tăng số cây trên bụi, thân cây to đều, khỏe.

+ Tăng độ dày thành vách, tạo gióng dài, thân cao, vững chắc.

- Sử dụng: Bón vào thời kỳ nuôi cây (tháng 9- tháng 10 hàng năm)

- Lượng bón:

+ Luồng năm thứ nhất: 0,5-1,0 kg/bụi

+ Luồng năm thứ hai: 1-1,2 kg/bụi

+ Luồng năm thứ ba: 1,2-1,5 kg/bụi

+ Luồng năm thứ tư trở đi: 1,5-2 kg/bụi

- Cách bón: Đào rãnh hoặc cuốc hố quanh tán bụi luồng, rải đều phân và lấp đất (Độ sâu rãnh hoặc hố cuốc từ 10 - 20cm, tùy thuộc tuổi cây).

Công ty Cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa

 

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 4
  • 17
  • 7,664,002