Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên ngô 1

  05/08/2017

 

QUI TRÌNH BÓN PHÂN THIÊN NÔNG CHO CÂY NGÔ

BỘ SẢN PHẨM NPK CHUYÊN NGÔ 1, NPK CHUYÊN NGÔ 2

1. NPK CHUYÊN NGÔ 1

- Thành phần:

            + Đạm (Nts): 6%,

            + Lân (P2O5hh): 9%,

            + Kali (K2Ohh): 3%

            + Silic (SiO2): 3%

            +Các trung vi lượng: Canxi (CaO), Magie (MgO), Lưu huỳnh (S), Đồng (Cu), Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo (B), Molipđen (Mo),…

- Tác dụngCung cấp đầy đủ, cân đối dinh dưỡng cho cây ngô thời kỳ cây con, giúp cây ngô ra rễ khỏe, sinh trưởng, phát triển tốt.

- Sử dụng: Bón lót cho cây ngô trước khi gieo hạt hoặc trồng ngô bầu, ngô bánh.

- Lượng bón: + 18-25 kg/sào 360m2

                        + 25-35 kg/sào 500m2 (500-700 kg/ha)

- Cách dùng: Bón phân theo hàng hoặc theo hốc, kết hợp bón phân hữu cơ, lấp đất kín phân trước khi gieo trồng. Tránh cho rễ cây tiếp xúc trực tiếp với phân bón, gây xót rễ, chết cây.

2. NPK CHUYÊN NGÔ 2

- Thành phần:

            + Đạm (Nts): 12%,

            + Lân (P2O5hh): 2%,

            + Kali (K2Ohh): 12%

            + Silic (SiO2): 1%

            +Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây ngô: Canxi (CaO), Magie (MgO), Lưu huỳnh (S), Đồng (Cu), Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo (B), Molipđen (Mo),…

- Tác dụng: Cung cấp cân đối và đầy đủ dinh dưỡng cho cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt, bắp to, nhiều hạt. Chống đổ tốt, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện thời tiết bất thuận..

- Sử dụng: Bón thúc thời kỳ cây ngô 3-5 lá và thời kỳ ngô 7-9 lá

+ Bón thúc lần 1: Khi cây ngô có 3-5 lá. Giúp cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt, bộ rễ khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Lượng bón: 10-18 kg/sào 360m2, 15-25 kg/sào 500m2, 300-500kg/ha

Cách bón:  Bón cách gốc 5-7cm, kết hợp xới xáo cỏ, vun gốc nhẹ, lấp đất kín phân.

+ Bón thúc lần 2:  Thời kỳ cây ngô được 7-9 lá, giúp cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt.

Lượng bón: 7-12 kg/sào 360m2, 10-15 kg/sào 500m2 (200-300kg/ha).

Cách bón: Bón cách gốc 10-15cm, kết hợp làm cỏ, vun cao gốc, lấp đất kín phân.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN NÔNG THANH HÓA

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 8
  • 412
  • 7,596,583