Phân bón Thiên Nông - NPK Chuyên mía 1

  16/11/2016

QUI TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY MÍA
BỘ SẢN PHẨM: NPK Chuyên mía 1 và NPK Chuyên mía 2


1. NPK Chuyên mía 1
- Thành phần:
                + Đạm (Nts): 6%,
                + Lân (P2O5hh): 9%,
                + Kali (K2Ohh): 5%
                + Silic (SiO2): 3%
- Thời điểm bón: Bón lót trước khi trồng đối với mía trồng mới hoặc sau khi cày phá váng, móc rễ đối với mía lưu gốc.
- Tác dụng: Cung cấp đầy đủ và cần đối sinh dưỡng giúp cây mía đâm chồi và phát triển chồi khỏe, mía đẻ nhánh tập trung, hạn chế sâu bệnh.
- Lượng bón
: 35-58 kg/sào 360m2, 50-80 kg/sào 500m2, 1.000-1.600 kg/ha
- Sử dụng:  Kết hợp bón phân chuồng, hữu cơ hoai mục (10-15tấn/ha) và vôi bột (500-800 kg/ha). Đối với mía trồng mới: Lấp một lớp đất mỏng trước khi đặt hom tránh cho hom mía tiếp xúc trực tiếp với phân. Đối với mía lưu gốc: Bón sau khi cày phá váng, lấp đất kín phân sau khi bón phân.


2. NPK Chuyên mía 2
- Thành phần:
               + Đạm (Nts): 12%,
               + Lân (P2O5hh): 3%,
               + Kali (K2Ohh): 10%
               + Silic (SiO2): 2%
- Thời điểm bón: Bón thúc vươn lóng, ngay khi mía kết thúc giai đoạn đẻ nhánh
- Tác dụng: Giúp mía vươn lóng mạnh, chống đổ ngã, tăng năng suất mía.
- Lượng bón: 35-58 kg/sào 360m2, 50-80 kg/sào 500m2, 1.000-1.600 kg/ha
- Sử dụng: Cày rạch 2 bên hàng mía cách gốc 15-20 cm, sâu 15-20 cm sau đó rải phân và lấp đất.

Công ty cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 3
  • 557
  • 7,663,976