Phân bón Thiên Nông - NPK 12.3.10 + TE

  17/11/2016

- Thành phần:

            + Đạm (Nts): 12%,

            + Lân (P2O5hh): 3%,

            + Kali (K2Ohh): 10%

            + Silic (SiO2): 1,5%

            +Bổ sung các trung vi lượng cần thiết cho cây lúa: Canxi (CaO), Magie (MgO), Lưu huỳnh (S), Đồng (Cu), Sắt (Fe), Kẽm (Zn), Mangan (Mn), Bo (B), Molipđen (Mo),…

- Tác dụng:

            + Cung cấp cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng

            + Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tối

            + Tăng năng suất và chất lượng nông sản

            + Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét và khả năng chống chịu sâu bệnh của cây trồng.

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY LÚA

* Bón thúc đẻ nhánh: Khi lúa bén rễ hồi xanh, 15-20 ngày sau sạ. Giúp lúa đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung, tăng số nhánh hữu hiệu.

Lượng bón: 12-15 kg/sào 360m2, 18-20 kg/sào 500m2, 360 - 400kg/ha

Bón phân kết hợp làm cỏ, sục bùn chống nghẹt rễ, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng

* Bón thúc đón đòng: Khi lúa đứng cái làm đòng, giúp cây lúa có đòng to, trỗ thoát, hạt mẩy.

Lượng bón: 12-18 kg/sào 360m2, 18-25 kg/sào 500m2, 360 - 500kg/ha

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY NGÔ

Bón thúc lần 1: Khi cây ngô có 3-5 lá. giúp cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt, bộ rễ khỏe, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

Lượng bón: 15-20 kg/sào 360m2, 20-25 kg/sào 500m2, 400-500kg/ha

Sử dụng: Bón cách gốc 5-7cm, kết hợp xới xáo cỏ, vun gốc nhẹ, lấp đất kín phân.

Bón thúc lần 2:  Thời kỳ cây ngô được 7-9 lá, giúp cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt.

Lượng bón: 7-15 kg/sào 360m2, 10-15 kg/sào 500m2 (200-300kg/ha)

Sử dụng: Bón cách gốc 10-15cm, kết hợp làm cỏ, vun cao gốc, lấp đất kín phân.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY MÍA

Bón thúc vươn lóng cho mía. Giúp mía vươn lóng mạnh, chống đổ ngã, tăng năng suất mía.

Lượng bón: 500-800 kg/ha

Sử dụng: Cày rạch 2 bên hàng mía cách gốc 15-20 cm, sâu 15-20 cm sau đó rải phân và lấp đất.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÂY DỨA

Bón thúc cho dứa theo từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây. Giúp cây dứa phát triển thân lá mạnh, thúc đẩy quá trình phân hóa mầm hoa, tăng năng suất và chất lượng dứa quả.

Lượng bón: 1.500-1.800 kg/ha. Chia làm 03 lần bón, mỗi lần cách nhau 02 tháng.

Sử dụng: Bón phân kết hợp với xới nông hai bên hàng kép, cách gốc 15-20 cm, lấp đất kín phân. Tưới nước đủ ẩm sau khi bón phân.

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG KHÁC

Sản phẩm NPK 12.3.10 + TE có thể sử dụng bón lót và thúc cho các loại cây trồng khác. Bón theo nhu cầu của cây, tùy vào từng loại cây trồng.

 Lượng bón: 20-35 kg/sào 360m2, 25-50 kg/sào 500m2, 500-1000 kg/ha. 

Công ty cổ phần Thiên Nông Thanh Hóa

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 1
  • 516
  • 7,663,935