Phân bón Thiên Nông Mặt trời mới Chuyên thúc

  24/10/2022

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG MẶT TRỜI MỚI CHUYÊN THÚC

1. Thành phần:

          Đạm tổng số (Nts): 9%

          Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%

          Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%

          Silic hữu hiệu (SiO2): 1%

          Độ ẩm: 5%

2. Tác dụng

Chuyên dùng để bón thúc cho cây lúa và các loại cây trồng khác như cây ngô, cây rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, cây tre luồng.

- Cung cấp dinh dưỡng cân đối, lâu dài cho cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh.

- Giúp cứng cây, đanh dảnh, chống chịu sâu bệnh từ đó làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

- Là phân chậm tan hạn chế sự rửa trôi và bay hơi, có tác dụng lâu dài.

3. Hướng dẫn sử dụng

- Cây lúa: 10-15 kg/lần/sào Bắc Bộ (360 m2)/lần hoặc 300-400 kg/lần/ha/lần, bón 2 lần/vụ, sau cấy 10-15 ngày và 40-45 ngày.

- Ngô, khoai, lạc, đậu tương: 7-10 kg/lần/sào Bắc Bộ (360 m2)/lần, bón 2 lần/vụ, sau gieo trồng 15-20 ngày và 35-45 ngày.

- Rau màu: 10-12 kg/lần/sào Bắc Bộ (360 m2) hoặc 280-300 kg/ha/lần/vụ.

- Cây tre luồng: Bón thời kỳ nuôi cây, 1,0 – 1,2 kg/bụi.

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 1
  • 558
  • 7,663,977