Phân bón Thiên Nông Chuyên dùng cho cây sắn

  24/10/2022

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÂY SẮN

1. Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 6%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%

Lưu huỳnh (S): 1%

Độ ẩm: 5%

2. Tác dụng

- Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng cho cây sắn

- Giúp sắn bật chồi nhanh, khoẻ, củ to, nặng cân, nhiều tinh bột

- Nâng cao năng suất và chất lượng sắn củ.

3. Hướng dẫn sử dụng

- Bón lót (trước khi đặt hom): 15 - 20 kg/sào 360m2, 20 - 30 kg/sào 500m2 (400-600 kg/ha).

- Bón thúc lần 1 (khi cây mọc đều, khoảng 20-30 ngày sau trồng): 20 – 35 kg/sào 360m2, 30 - 50 kg/sào 500m2 (600-800 kg/ha), bón cách gốc 20-30 cm.

- Bón thúc lần 2 (khi củ bắt đầu phát triển, sau trồng khoảng 50-60 ngày): 15-20 kg/sào 360m2, 20-30 kg/sào 500m2 (400-600 kg/ha).

Lưu ý khi bón phân: Lấp đất kín phân, kết hợp làm cỏ,vun xới nhẹ, cung cấp đủ ẩm cho sắn.

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 4
  • 18
  • 7,664,003