Phân bón Thiên Nông Chuyên dùng cho Cây Chè

  02/11/2022

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG GREENNUTRI CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CHÈ 9.6.3

1. Thành phần:

Đạm tổng số (Nts): 9%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%

Độ ẩm: 5%

2. Tác dụng

- Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng cho cây chè

- Giúp bộ sinh trưởng, phát triển cân đối, tạo tán tốt

- Chè bật búp nhanh, tăng năng suất, chất lượng và phẩm cấp chè.

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Thời kỳ kiến thiến cơ bản:

- Chè tuổi 1: 350-450 kg/ha

- Chè tuổi 2: 500-650 kg/ha

- Chè tuổi 3: 700-850 kg/ha

Cách bón: Chia lượng bón 2 lần/năm, tháng 2 – 3 (đầu vụ Xuân), tháng 6 -7 (cuối vụ Hè thu). Bón sâu 5 – 8cm giữa hàng, cách gốc 20 – 30cm lấp đất kín phân

3.2. Thời kỳ kinh doanh

Lượng bón: 2000-3.500 kg/ha

Chia làm 3 lần bón/năm

Vụ Xuân: bón vào tháng 2 hoặc đầu tháng 3

Vụ Hè Thu: bón vào đầu tháng 5 hoặc tháng 6

Vụ Thu Đông : bón vào tháng 8 hoặc đầu tháng 9

Cách bón: Bón vùi sâu 5-8cm, giữa hàng, lấp đất kín phân. Hoặc đào rãnh sâu 15-20cm, cách gốc 20-30cm, lấp đất kín phân, tưới nước đủ ẩm, nên bón vào chiều mát.

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 4
  • 532
  • 7,663,951