Phân bón Thiên Nông Chuyên Chè 6.8.4

  24/10/2022

PHÂN BÓN THIÊN NÔNG GREENNUTRI CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CHÈ 6.8.4

1. Thành phần

Đạm tổng số (Nts): 6%

Lân hữu hiệu (P2O5hh): 8%

Kali hữu hiệu (K2Ohh): 4%

Lưu huỳnh (S): 1%

Độ ẩm: 5%

2. Tác dụng

- Cung cấp đầy đủ, cân đổi dinh dưỡng cho cây chè

- Giúp chè sinh trưởng, phát triển cân đối, tạo tán tốt

- Chè bật búp nhanh, tăng năng suất, chất lượng và phẩm cấp chè

3. Hướng dẫn sử dụng

3.1. Thời kỳ kiến thiến cơ bản:

- Chè tuổi 1: 20 - 30 kg/sào 360m2 (500 - 700 kg/ha)

- Chè tuổi 2: 25 - 35 kg/sào 360m2 (750 - 950 kg/ha)

- Chè tuổi 3: 35 - 45 kg/sào 360m2 (1.000 - 1.300 kg/ha)

Cách bón: Chia lượng bón 2 lần/năm, tháng 2 – 3 (đầu vụ Xuân), tháng 6 -7 (cuối vụ Hè thu). Bón sâu 5 – 8cm giữa hàng, cách gốc 20 – 30cm lấp đất kín phân

3.2. Thời kỳ kinh doanh

Lượng bón: 100 - 180 kg/sào 360m2 (3.000 - 5.000 kg/ha)

Chia làm 3 lần bón/năm

Vụ Xuân: bón vào tháng 2 hoặc đầu tháng 3

Vụ Hè Thu: bón vào đầu tháng 5 hoặc tháng 6

Vụ Thu Đông : bón vào tháng 8 hoặc đầu tháng 9

Cách bón: Bón vùi sâu 5-8cm, giữa hàng, lấp đất kín phân. Hoặc đào rãnh sâu 15-20cm, cách gốc 20-30cm, lấp đất kín phân, tưới nước đủ ẩm, nên bón vào chiều mát.

 

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 1
  • 20
  • 7,664,005