Ngành nông nghiệp năm 2023: Thay đổi để phát triển

  07/01/2023

Kết thúc năm 2022, ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả ấn tượng. Đặc biệt, với lĩnh vực nông lâm thủy sản, lần đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu trên 50 tỷ USD và có thêm nhiều mặt hàng bước vào nhóm xuất khẩu tỷ USD. Bên cạnh đó, công tác xây dựng chính sách pháp luật ngành để mở rộng không gian phát triển cho nông lâm ngư nghiệp cũng đạt được những kết quả tích cực...

Sản xuất nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ

NHIỀU ĐIỂM NHẤN ẤN TƯỢNG

Kết thúc năm 2022, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,02%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông lâm ngư nghiệp đạt kết quả vô cùng ấn tượng với trên 53,22 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm 2021. Thặng dư thương mại toàn ngành ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2021.

Toàn ngành nông lâm ngư nghiệp có 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Trong đó có 8 sản phẩm/nhóm sản phẩm kim ngạch trên 2 tỷ USD (cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra, sản phẩm gỗ); 7 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,92 tỷ USD; tôm 4,33 tỷ USD; cà phê 3,94 tỷ USD; gạo 3,49 tỷ USD; cao su 3,31 tỷ USD; rau quả 3,34 tỷ USD; hạt điều 3,07 tỷ USD).

Nhìn lại năm 2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng ngành nông nghiệp không những đạt những kết quả ấn tượng trong lĩnh vực xuất khẩu, mà còn đạt nhiều thành tựu trong xây dựng chính sách pháp luật ngành để mở rộng không gian phát triển cho nông lâm ngư nghiệp.

Trong đó, Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành ngày 28/01/2022 đã tạo nền tảng bệ đỡ cho ngành tăng tốc phát triển. Bên cạnh đó, trong năm 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện 4 quy hoạch ngành quốc gia, gồm: Quy hoạch lâm nghiệp; Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản; Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và đạt được kết quả bước đầu tích cực. Đồng thời tích cực tham gia quá trình soạn thảo dự án Luật Đất đai sửa đổi, đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung Luật Đất đai cho phù hợp với một số luật chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã tiếp thu, bổ sung các quy định về nhóm đất nông nghiệp, thể chế tại Luật quy định về tập trung, tích tụ đất nông nghiệp để sản xuất quy mô lớn, mở rộng đối tượng nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, hạn mức giao nông nghiệp; người sử dụng đất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và một số quy định về đất lâm nghiệp.

Nguồn tin: Báo VnEconomy.vn

 

 

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 4
  • 541
  • 7,663,960