Hướng dẫn sử dụng phân bón Thiên Nông cho cây ngô và cây ớt

  09/11/2016

I. QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY NGÔ

- Bón lót: Phân NPK 5-10-3 hoặc 6-9-3 hoặc 6-8-4+S Thiên Nông: 25-30 kg/sào 500m2

- Bón thúc lần 1 khi cây ngô được 3-4 lá thật bón NPK 8-2-8+TE Thiên Nông: 30-35kg/sào 500m2 hoặc bón NPK 12-2-10+TE Thiên Nông: 25-30kg/sào 500m2

- Bón thúc lần 2 khi cây ngô được 7-9 lá thật bón NPK 8-2-8+TE Thiên Nông: 20-25kg/sào 500m2 hoặc NPK 12-2-10+TE Thiên Nông: 15-20 kg/sào 500m2

- Bón thúc lần 3 khi cây ngô bắt đầu xoắn nõn bón bón NPK 8-2-8+TE Thiên Nông: 20-25kg/sào 500m2 hoặc NPK 12-2-10+TE Thiên Nông: 15-20 kg/sào 500m2

II. QUY TRÌNH BÓN PHÂN CHO CÂY ỚT

- Bón lót: Phân chuồng từ 500-700kg/sào 500m2

Bón phân NPK 6-8-4+S Thiên Nông: 20-25kg/sào 500m2

- Bón thúc lần 1 sau trồng 25-30 ngày: Bón phân NPK 6-8-4+S Thiên Nông: 25-30kg/sào500m2
- Bón thúc lần 2 sau trồng 45-50 ngày: Bón phân NPK 12-2-10+TE Thiên Nông: 25-30kg/sào 500m2

- Bón thúc bổ sung sau thu hoạch trái: Bón phân NPK 12-2-10+TE Thiên Nông: 20-25kg/sào500m2

 

In Quy trình chăm bón

Tin tức mới

Các giải thưởng
Lượt truy cập
  • 1
  • 345
  • 6,487,376